Polityka prywatności

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest RMax Spółka Cywilna z siedzibą w Krzywym 41,
11-700 Mrągowo , NIP: 7422247382, REGON: 281505587.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez:

e-mail: biuro@rmax.com.pl
tel. 530-700-711, 530-543-060
pisemnie: Rmax s.c., Krzywe 41, 11-700 Mrągowo.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w naszej organizacji i są przekazywane na podstawie umów zgodnych z RODO do innych podmiotów realizujących usługi
na nasze zlecenie.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od czasu złożenia zamówienia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, sprzeciwu oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pozyskane dane są niezbędne, aby realizować zamówienia naszych towarów. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z naszych usług.

 

Informacje o zmianach w Polityce prywatności, będą publikowane na naszej stronie internetowej.